• IHC / FREEDOM - Software & firmware

Actuele software en firmware voor Visual 2 centrale, HW versie 6.1

IHC Visual softwarepakket 2.7

Functie:

 • module IHC Visual:
  • parametrering:
   • van het IHC-systeem zeer gebruiksvriendelijk dank zij de methode van "klikken en verslepen" (kant en klare functieblokken)
   • volledig Off-line (verbinding met de centrale niet nodig)
  • afdrukken van een parametreringsdossier dat kan overhandigd worden aan de eindgebruiker als documentatie bij de installatie
  • simulatie die toelaat op voorhand de verschillende functionaliteiten te testen
 • module IHC ServiceView: opsporen van eventuele bedradings- of parametreerfouten wanneer gekoppeld aan de centrale
 • module IHC Firmware Loader: om de firmware van de centrale te updaten (enkel compatibel met Java 6 en 7. Gebruik firmware Loader 1.3.5 bij PC’s met Java 8 update 66 of lager)
 • module IHC SceneDesign: het aanmaken van grafische webpagina's voor de visualisatie en de bediening van de installatie. (enkel bij de centrale met optie visualisatie)
Compatibiliteit:
 • Besturingssystemen:      Windows 7, Windows 8, Windows 10
 • Java:                            tot en met Java 8 update 66
Bij de centrale met HW versie 6.1 is compatibiliteit met een Java 8 versie hoger dan update 66 niet gegarandeerd.

> Download IHC Visual versie 2.7.1  (nederlandstalige versie)
> Download IHC Visual versie 2.7.3 (enkel in het Engels beschikbaar versie)

Firmware

Functie: Dit is de besturingssoftware die zich in de centrale bevindt.

> Download IHC Firmware versie 2.7.220

Het updaten van de firmware gebeurt via de Firmware Loader. De Firmware Loader  die mogelijk op de PC beschikbaar is indien de IHC programma’s werden geïnstalleerd is enkel bruikbaar indien JAVA6 of JAVA7 op deze PC is geïnstalleerd.
Indien JAVA8 (update 66 of lager) reeds aanwezig is op de PC waarmee de upgrade wordt voltooid,  dient gebruik gemaakt te worden van een nieuwere versie van de Firmware Loader (V1.3.5).


OPGELET: Indien de centrale niet regelmatig werd geüpdate en dus nog beschikt over een firmware versie ouder dan 2.7.xxx moet de upgrade in 2 stappen worden gerealiseerd. Installeer eerst firmware 2.7.148 alvorens over te gaan naar de versie 2.7.220 upgrade.

> Download IHC Firmware versie 2.7.148

Firmware Loader

Functie: Dit is de software waarmee de firmware naar de centrale kan worden overgebracht

> Download IHC Firmware Loader 1.3.6

Extra informatie

 • Firmware upgrade is enkel mogelijk via USB aansluiting.
 • Indien de installatie toegankelijk moet zijn met PC’s voorzien van Java 8 met de meest recente updates (dus hoger dan update 66) dan kan een compatibiliteit niet worden gegarandeerd. Indien er zich na de firmware update naar 2.7.220 dan nog compatibiliteitsproblemen met Java voordoen dient de centrale te worden vervangen door een centrale met hardware versie 6.2. U kunt uw installateur hiervoor contacteren. De vervangcentrale is beschikbaar onder referentie CCTAA20001-UPGR.