Modernisering

De prestaties van uw automatiseringsinstallaties duurzaam verbeteren.

De kwaliteit en duurzaamheid van uw machinepark met programmeerbare sturingen garanderen is van essentieel belang voor uw bedrijf.
U wilt alles weten over uw machinepark, de duurzaamheid, de onderhoudsvriendelijkheid en de evolutie ervan.
U wilt de kosten en de doeltreffendheid van uw onderhoudsplan optimaliseren…
Dankzij de dienst “Advies over onderhoud en modernisering” kunt u mogelijkheden voor verbetering ontdekken en een voortgangsplan opstellen dat overeenstemt met uw doelstellingen.

 • Rekening houden met de context

  - uw uitdagingen en uw beperkingen kennen en begrijpen en uw verwachtingen bepalen
  - samen bepalen we:
                  - de omvang van de analyse (werkplaats, productielijn, voorraden, tools…)
                  - de diepgang van de analyse (hardware, software, uitvoering, procedures, competenties…)
 • Apparatuur en procedures analyseren

  - een volledig overzicht van de desbetreffende hardwareconfiguraties uitvoeren zonder productieonderbrekingen
  - de omstandigheden voor uitvoering en exploitatie analyseren
  - kritieke punten voor machines en het proces evalueren
  - de mate van technische beheersing van de installaties bepalen
  - de toepasselijkheid van de onderhoudsprocedures analyseren
  - eventuele storingen en de impact ervan doorlichten
 • Gesprekken voeren met de betrokkenen

  Analyseren op basis van een aangepaste vragenlijst:
  - kennis van de structuur van het machinepark
  - perceptie van de risico’s
  - beperkingen en uitdagingen waargenomen door de betrokkenen
  - competenties en opleidingsplannen
  - gebruikte methodologie en indicatoren
  - documentatie en opslag van bestanden ...
 • Samenvatten en voorschrijven

  Een samenvatting van de bestaande situatie opstellen :
  - functionele voorstelling van het geanalyseerde machinepark
  - uitwerking van prestatie-indicatoren met onze software M2C*:
              - rationalisering
              - duurzaamheid
              - geschiktheid van de middelen van het machinepark…
              - hiërarchische indeling van de nodige acties.
  * M2C staat voor “Maintenance and Modernisation Consultancy”

  Scenario’s voor onderhoud en modernisering opstellen :
  - formalisering van oplossingen
  - budgettaire schatting
  - definitie van de elementen van de implementatie
 • Toelichten en delen

  - de resultaten afleveren :
          - huidige situatie
          - samenvatten van de verbeteringsmogelijkheden
          - hiërarchische indeling van de acties
          - voorstellen van een onderhoudsplan
          - samenvattend eindrapport
          - voorstelling en argumentering van een actieplan dat moet worden geïmplementeerd