• Namaak

Definities

Wat is namaak? 

Reproductie/imitatie is onwettelijk indien een intellectueel eigendomsrecht (Intellectual Property Right of IPR) wordt geschonden, waaronder:
    - een gedeponeerd handelsmerk of beschermde handelsnaam
    - en/of een niet-geregistreerd eigendomsrecht voor de visuele kenmerken ("trade dress" of "get-up") of de benaming van een product
    - en/of een octrooi, gebruiksmodel en/of ontwerprecht/ontwerpoctrooi
    - en/of een auteursrecht.

De hierboven beschreven intellectuele eigendomsrechten worden geschonden in de volgende situaties:
    - Gedeponeerd handelsmerk of beschermde handelsnaam: de namaakproducten hebben een merkteken of benaming die identiek of sterk gelijkend is aan een merkteken of benaming van een product met een gedeponeerd handelsmerk of beschermde handelsnaam.
    - Niet-geregistreerde visuele kenmerken of productbenaming: met deze termen worden namaakproducten aangeduid waarvan de vorm en de visuele kenmerken of de productbenaming herkenbaar zijn voor het publiek en worden geassocieerd met een specifieke producent. Op die manier kan het publiek tot de verkeerde veronderstelling worden geleid dat de namaakproducten afkomstig zijn van dezelfde bron als de originele producten.
    - Octrooi, gebruiksmodel, ontwerprecht: in deze gevallen bevat het namaakproduct een of meer onderdelen van het oorspronkelijke product die worden beschermd door geldige octrooien of gebruiksmodellen en/of modelrechten (in de VS ontwerpoctrooien of "design patents" genoemd).
    - Auteursrecht: het namaakproduct is een tekst (brochure, boek, pamflet, handleiding enz.), foto, film, geluid of computersoftware of technische documentatie en tekeningen, die hoofdzakelijk identiek is aan het originele product.

Wat zijn klonen?

De volgende termen zijn geen definitie van een namaakproduct, maar hebben betrekking op producten die om soortgelijke redenen zorgwekkend kunnen zijn:

Kloon - een product dat een nauwgezette kopie van een product is, maar niet wordt voorgesteld als een product dat door de originele fabrikant vervaardigd is. Deze producten dragen de naam of handelsmerk of de originele fabrikant, maar worden doorgaans weergegeven als "equivalent" aan de originele producten. Deze producten kunnen inbreuk doen op intellectuele eigendom van SE.

Refabricage/Restauratie/Renovatie - een product dat is ontstaan als een legitiem product, maar dat sindsdien is gewijzigd of gereviseerd door een andere entiteit. Deze producten kunnen worden voorgesteld als oorspronkelijke producten en kunnen het oorspronkelijke label of handelsmerk dragen, waardoor ze de klant de indruk geven dat het ongewijzigde originele producten betreft. Er zijn gevallen waar remanufacturers labels hebben vervalst om het product als nieuw voor te stellen.

Schaduwondernemingen in Hong Kong

Steeds vaker worden bedrijven in Hong Kong geïncorporeerd met namen die gedeponeerde handelsmerken van Schneider in Chinese tekens bevatten en die geen eigendom van die bedrijven zijn. Deze zogenaamde schaduwondernemingen beïnvloeden hoofdzakelijk de activiteiten van Schneider Electric China (hierna "SEC") door Chinese fabrieken in te zetten voor de vervaardiging van inbreukmakende producten en deze inbreukmakende producten te verhandelen en te exporteren. Omdat de bedrijfsnamen het gedeponeerde handelsmerk "Schneider" in Chinese tekens bevatten, veroorzaakt dit verwarring bij klanten en overheden die geloven dat ze gerelateerd zijn aan de rechtelijke eigenaar, Schneider Electric.

Momenteel zijn er 189 geïncorporeerde schaduwondernemingen in Hong Kong die het merk "Schneider" in Chinese tekens in het dominante deel van hun bedrijfsnaam voeren. Het aantal dergelijke schaduwondernemingen neemt elk jaar alsmaar sneller toe. Goed nieuws is dat op 10 december 2010 de 2010 HK Companies Ordinance in werking is getreden. Onder deze verordening kan het bedrijvenregister op rechterlijk bevel een naamsverandering vorderen naar een bedrijfsnaam waarin geen gebruik wordt maakt van "Schneider" in Chinese tekens. Acties tegen schaduwondernemingen zijn tegenwoordig zeer doeltreffend.

SEC spant zich in om het probleem op te lossen door de volgende stappen te ondernemen: het versturen van een waarschuwingsbrief naar de schaduwondernemingen waarin wordt aangemaand tot een naamsverandering; schorsen van schaduwondernemingen die gedurende drie opeenvolgende jaren geen jaarlijkse inkomsten kunnen voorleggen; aanspannen van gerechtelijke procedures tegen bedrijven die niet meewerken door hun naam te veranderen; en het indienen van een klacht bij het bedrijfsregister van Hong Kong tot uitvaardiging van ingebrekestellingen."We hopen dat SEC op die manier een duidelijk signaal geeft aan inbreukplegers en het registratiebureau: "Schneider is bezorgd om zijn intellectuele eigendomsrechten en treft maatregelen tegen "schaduwondernemingen". Verdere inbreuken moeten nu stoppen!"