Welkom op de website van Schneider Electric

Welkom op onze website.

U kunt een ander land kiezen om beschikbare producten te bekijken of naar onze wereldwijde website gaan voor meer informatie over ons bedrijf.

Een ander land of een andere regio kiezen

  • Default Alternative Text

   Gegevensprivacy

  Schneider Electric verklaring over gegevensprivacy

  1. Schneider Electric verbindt zich tot het beschermen van uw persoonlijke gegevens

  Schneider Electric verbindt zich tot het beschermen van uw privacy en van uw persoonlijke gegevens. We raden aan om deze privacyverklaring te lezen.

  Deze privacyverklaring brengt u op de hoogte van onze privacypraktijken en van de manier waarop uw persoonlijke gegevens online verzameld worden en gebruikt worden door ons. Deze verklaring zal gemakkelijk beschikbaar zijn op onze home page en onderaan op elke webpagina van Schneider Electric.

  Schneider Electric ondersteunt absoluut de fundamentele rechten op privacy en gegevensbescherming en leeft alle nationale en internationale privacywetten na.
   
  In de juridische en ethische principes "Onze principes in verband met verantwoordelijkheid" verbindt Schneider Electric zich tot het vertrouwelijk houden van om het even welke persoonlijke gegevens en tot een strikte beperking van om het even welke bekendmaking in overeenstemming met de lokale wetten.
   
  Schneider Electric heeft deze privacyverklaring opgesteld als een externe publicatie van onze bindende bedrijfsregels in verband met gegevensprivacy ("BBR"), bekrachtigd door de autoriteit voor gegevensbescherming van de Europese Unie van november 2012.

  In de bindende bedrijfsregels in verband met gegevensprivacy van Schneider Electric leven we de hoofdprincipes van de EU richtlijn 95/46/EC na en houden er rekening mee omdat ons hoofdkantoor gevestigd is in de Europese Unie.

  Onze privacyregels gelden in al onze dochterondernemingen voor de verzameling, de verwerking, het gebruik, de verspreiding, de overdracht en de opslag van persoonlijke gegevens. Ze leggen gemeenschappelijke regels op voor al onze entiteiten in alle landen, en willen een hoog niveau van bescherming van persoonlijke gegevens opleggen binnen Schneider Electric.

  2. Voor wie geldt deze privacyverklaring?

  Schneider Electric is een wereldbedrijf met rechtspersonen, zakelijke processen, managementstructuren en technische systemen die grensoverschrijdend zijn. Deze privacyverklaring geldt voor alle websites, domains, services, applicaties en producten die eigendom zijn van Schneider Electric of van onze volle dochterondernemingen ("sites of services van Schneider Electric"). Een privacybeleid of -verklaring die specifiek is voor een bepaald programma, product of service van Schneider Electric, kan echter in de plaats treden van dit privacybeleid of het vervangen. Dit privacybeleid bindt alle dochterondernemingen en werknemers van Schneider Electric.

  3. Hoe verwerken we uw persoonlijke gegevens?

  Schneider Electric leeft de privacyrechten en -belangen van elk individu, werknemer, kandidaat of klant na. De dochterondernemingen van Schneider Electric zullen de volgende principes naleven bij het verwerken van uw persoonlijke gegevens:

  1. Billijke en rechtmatige verwerking van uw persoonlijke gegevens.

  2. Verzameling van uw persoonlijke gegevens voor gespecificeerde, wettige doeleinden en geen verdere verwerking op manieren die niet compatibel zijn met deze doelstellingen.

  3. Verzameling van uw persoonlijke gegevens die relevant en niet overdreven zijn voor de doelstellingen waarvoor ze verzameld en gebruikt worden.  Indien haalbaar en passend, kunnen we gegevens anoniem maken, naargelang van de aard van de gegevens en van de risico's die verband houden met het bedoelde gebruik.

  4. Uw persoonlijke gegevens correct houden en, indien nodig, bijwerken. We zullen de nodige stappen ondernemen om gegevens die niet correct of onvolledig zijn te verbeteren of te wissen.

  5. Uw persoonlijke gegevens maar zolang bijhouden als nodig is voor de doelstellingen waarvoor ze verzameld en verwerkt worden.

  6. Verwerking van uw persoonlijke gegevens in overeenstemming met de wettige rechten van het individu.

  7. De aangepaste technische, fysieke en organisatorische maatregelen voorzien om niet-toegestane toegang, onwettige verwerking en niet-toegestaan of ongewild verlies, vernietiging of beschadiging van persoonlijke gegevens te voorkomen.

  8. Verwerking van uw persoonlijke gegevens op basis van de volgende wettige basis:
  - U hebt ondubbelzinnig uw toestemming gegeven; of
  - De verwerking is nodig voor de uitvoering van een overeenkomst waarin u een partij bent, of om op uw vraag stappen te ondernemen voor het sluiten van een overeenkomst; of
  - De verwerking is nodig voor de naleving van een wettige verplichting die Schneider Electric moet nakomen; of
  - De verwerking is nodig voor de bescherming van de vitale belangen van het onderwerp van de gegevens; of
  - De verwerking is nodig voor de uitvoering van een taak in het openbaar belang of bij de uitoefening van een officieel gezag dat een controleur of een derde partij heeft aan wie de gegevens kenbaar werden gemaakt; of
  - De verwerking is nodig voor de uitoefening door Schneider Electric of door de derde partij of partijen aan wie de gegevens kenbaar werden gemaakt, van wettige belangen, tenzij de belangen voor fundamentele rechten en vrijheden van het onderwerp van de gegevens voorrang hebben op dergelijke belangen.

  Alle entiteiten van Schneider Electric waarborgen dat deze principes worden nageleefd.

  4. Waarom verzamelen we uw persoonlijke gegevens?

  Onze eerste doelstelling bij het verzamelen van gegevens is het leveren van een zeer goede service en een vlotte, efficiënte en persoonlijke ervaring bij het gebruik van de sites aan onze klanten en andere gebruikers. Wanneer u bijvoorbeeld producten koopt of informatie vraagt op de sites, gebruiken we uw persoonlijke gegevens om uw bestelling in te vullen of om u de gevraagde informatie te geven.

  Schneider Electric mag persoonlijke gegevens verzamelen van u om verschillende transacties uit te voeren, zoals:

  •  bestellingen, activeringen en registraties van producten of diensten
  •  creatie van een profiel
  •  vragen om informatie
  •  inschrijvingen voor marketing of support
  •  inschrijvingen voor wedstrijden of deelnames aan enquêtes
  •  sollicitaties naar een baan

  5. Welke gegevens worden verzameld?

  Schneider Electric verzamelt en gebruikt uw persoonlijke gegevens om u beter te kunnen dienen en om uw ervaring en interactie met Schneider Electric een persoonlijke tint te geven. Een dergelijke verzameling wordt uitgevoerd met de nodige kennisgeving en toestemming, samen met de vereiste archivering bij de autoriteiten voor gegevensbescherming indien van toepassing.

  Persoonlijke informatie (of persoonlijke gegevens) betekent elke informatie in verband met een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon ("onderwerp van de gegevens"); een identificeerbare persoon is iemand die rechtstreeks of onrechtstreeks kan worden geïdentificeerd, vooral door middel van een identificatienummer of van een of meerdere factoren die specifiek zijn voor zijn fysieke, fysiologische, mentale, economische, culturele of sociale identiteit.

  Deze privacyverklaring dekt geen persoonlijke gegevens die anoniem gemaakt zijn of waarin pseudoniemen worden gebruikt. Gegevens zijn anoniem gemaakt wanneer individuele personen niet langer identificeerbaar zijn of slechts identificeerbaar na onevenredig grote inspanningen wat tijd, kosten of arbeidsuren betreft. Het gebruik van pseudoniemen vergt de vervanging van namen of andere identificatoren door een element dat de identificatie van individuele personen onmogelijk of minstens zeer moeilijk maakt. Wanneer gegevens die anoniem gemaakt zijn, niet langer anoniem zijn (d.w.z. wanneer individuele personen weer identificeerbaar zijn), of wanneer pseudoniemen worden gebruikt en deze pseudoniemen een identificatie van individuele personen mogelijk maken, geldt deze privacyverklaring weer.

  U kunt altijd beslissen of u persoonlijke gegevens bekendmaakt aan ons. Als u dat echter niet doet, behouden we ons het recht voor om u niet te registreren als een gebruiker of om u geen producten of diensten te leveren.

  We kunnen de volgende types van persoonlijke gegevens van u verzamelen:
  • uw naam, bedrijf, e-mailadres, telefoonnummer, factureringsadres en verzendingsadres
  • klanttype, functie, functiebenaming, aankoopbevoegdheid, aankooptermijn en dergelijke
  • product- en dienstenvoorkeuren, contactvoorkeuren, opleidings- en tewerkstellingsachtergrond en gegevens over het belang van uw functie
  • uw Schneider Electric gebruikers-ID en wachtwoord (indien van toepassing)
  • kredietkaartgegevens (indien van toepassing)
  • IP-adres (zie hoofdstuk over cookies)

  Hoe gebruiken we uw gegevens?

  We verzamelen en gebruiken gegevens op een aantal manieren, onder meer de volgende:

  Browsen en zoeken: We verzamelen bepaalde persoonlijke gegevens als u de sites bezoekt of op de verschillende links voor producten en diensten klikt. We verzamelen deze gegevens om uw ervaring als webgebruiker te verbeteren voor uw volgende bezoeken (bv.: landkeuze), om ruime demografische gegevens te hebben, om het activiteitsniveau op de sites te monitoren en om de effectiviteit van onze reclame te evalueren. (Zie hoofdstuk 8 over cookies)

  Bestellen: We verzamelen persoonlijke gegevens wanneer u producten en diensten koopt. We verzamelen deze gegevens om uw bestelling te kunnen leveren, om uw betaling te krijgen en om met u te kunnen communiceren over de status van uw bestelling.

  Technische ondersteuning: We kunnen bepaalde gegevens verzamelen wanneer u technische ondersteuning vraagt voor producten van Schneider Electric. Deze gegevens zijn nodig om uw systemen te identificeren, om de configuratie van de producten te begrijpen, om uw vragen te diagnosticeren en om oplossingen te kunnen geven.

  Online enquêtes en polling: We verzamelen persoonlijke gegevens van klanten die vrijwillig enquêtes invullen of deelnemen aan polls. We gebruiken deze gegevens om onze producten en diensten te verbeteren.

  Promotionele activiteiten: We verzamelen persoonlijke gegevens van u als u deelneemt aan een promotioneel programma of activiteit. We gebruiken deze gegevens om het programma of de activiteit te beheren, om u promotionele e-mails te sturen, om de winnaars te verwittigen en om de lijst met de winnaars openbaar beschikbaar te maken in overeenstemming met de geldende regels en wetten.

  Newsletters en promotionele e-mails: We verzamelen persoonlijke gegevens wanneer u vraagt om newsletters, promotionele e-mails en andere informatie te krijgen. We gebruiken deze gegevens om u de gevraagde informatie te geven.

  Contactgegevens: Als u ons contacteert, houden we uw correspondentie of commentaar bij, met inbegrip van uw persoonlijke gegevens in een specifiek bestand voor u. We gebruiken deze gegevens om ons te helpen om u een betere service te kunnen leveren als u ons nog eens zou contacteren.

  We kunnen deze gegevens gedurende een redelijke periode bijhouden voor de hiervoor uitgelegde doelstelling.

  Hoe gebruiken we uw gegevens voor marketing?

  Wij (met inbegrip van de ondernemingen van onze groep) en zorgvuldig geselecteerde derde partijen kunnen de gegevens die we van u verzamelen, gebruiken om u via een bief, een fax, een telefoongesprek, een SMS of een e-mail informatie te bezorgen over promoties, nieuws en nieuwe producten waarvan we menen dat ze belangrijk zouden kunnen zijn voor u.  Door ons uw gegevens te bezorgen, gaat u ermee akkoord dat u gecontacteerd wordt voor deze doelstellingen en via deze methoden. Als u geen marketing informatie van ons wilt ontvangen, vragen we u om dit aan te duiden waar het gevraagd wordt op het registratie- of verzoekformulier.

  6. Wat doen we met uw persoonlijke gegevens?

  Als u ons uw persoonlijke gegevens doorgeeft, rechtstreeks of via een doorverkoper of andere zakelijke partner, zullen we:

  • ze niet verkopen of verhuren aan een derde partij zonder uw toestemming. Via een opt-in clausule kunnen we uw contactgegevens wel gebruiken om u informatie te sturen waarvan we menen dat u ze moet kennen of dat u ze nuttig zult vinden, zoals (bijvoorbeeld) nieuws over onze diensten en producten en wijzigingen van de servicevoorwaarden;
  • commercieel redelijke maatregelen nemen om de gegevens te beschermen tegen verlies, misbruik en niet-toegestane toegang, bekendmaking, verandering en vernietiging;
  • ze niet gebruiken of bekendmaken, tenzij:

  > dit nodig is om diensten of producten te leveren die u besteld hebt, zoals (bijvoorbeeld) ze aan een transportonderneming geven om producten te leveren die u besteld hebt;
  > op andere manieren beschreven in dit privacybeleid of waarvoor u op een andere manier uw toestemming gegeven hebt;
  > samen met andere gegevens en op een zodanige manier dat uw identiteit niet op een redelijke manier kan worden bepaald (bijvoorbeeld statistische compilaties);
  > de wet dit vraagt, bijvoorbeeld als antwoord op een dagvaarding of een huiszoekingsbevel;
  > aan externe auditors die akkoord zijn gegaan om de gegevens vertrouwelijk te houden;
  > dit nodig is om de servicevoorwaarden uit te voeren;
  > dit nodig is om de rechten, veiligheid of eigendom van Schneider Electric, zijn gebruikers of anderen te beschermen; dit kan (bijvoorbeeld) een uitwisseling van gegevens met andere organisaties inhouden in het kader van een bescherming tegen fraude en/of om risico's te beperken.

  7. Uw content

  Door ons uw persoonlijke gegevens te bezorgen en door de sites te gebruiken, gaat u ermee akkoord dat wij uw persoonlijke gegevens en uw gevoelige persoonlijke gegevens verwerken voor de hiervoor vermelde doelstellingen. U gaat er eveneens mee akkoord dat we uw gegevens doorgeven aan landen of jurisdicties die niet hetzelfde niveau van gegevensbescherming bieden als de EU, indien dit nodig is voor de hiervoor vermelde doelstellingen. Als we een dergelijke overdracht doen, zullen we, indien nodig, een overeenkomst voorzien om ervoor te zorgen dat uw gegevens beschermd worden. Wanneer u ons informatie geeft over een andere persoon, bevestigt u dat hij u aangesteld heeft om op treden in zijn naam, om toestemming te geven tot het verwerken van zijn persoonlijke gegevens, met inbegrip van gevoelige persoonlijke gegevens, en dat u hem op de hoogte hebt gebracht van onze identiteit en van de doelstellingen (zoals hiervoor bepaald) waarvoor zijn persoonlijke gegevens zullen worden verwerkt.

  8. Cookies

  Een cookie is een stuk informatie in de vorm van een zeer klein tekstbestand dat op de harde schijf van een internetgebruiker wordt bewaard. Het wordt aangemaakt door de server van een webpagina, in principe de computer die een website doet werken. De informatie in de cookie wordt bepaald door de server en kan door die server worden gebruikt wanneer de gebruiker de site bezoekt. Een cookie kan worden gezien als de identificatiekaart van een internetgebruiker die een website meedeelt wanneer de gebruiker is teruggekeerd.
  (Bron: www.AboutCookies.org)

  Cookies geven ons de mogelijkheid om u bepaalde functies aan te bieden en geven ons informatie over de bezoeken aan onze websites. We kunnen cookies gebruiken om de sites gebruikersvriendelijker te maken. De meeste browsers aanvaarden automatisch cookies, maar u bent niet verplicht om ze te aanvaarden. U kunt gewoonlijk uw browser veranderen om de aanvaarding te voorkomen en toch nog te kunnen genieten van de meeste functies op de sites.

  Als u cookies die al op uw computer zijn opgeslagen, wilt verwijderen of als u wilt dat er in het vervolg geen cookies meer worden aanvaard, raadpleeg dan de instructies van uw browser door op "Help" te klikken in de menubalk van uw browser. Meer informatie hierover vindt u op www.AboutCookies.org.

  Cookies van derde partijen voor analysedoeleinden

  Om onze bezoekers een betere service aan te bieden, meten we het aantal keren dat een pagina wordt bekeken, het aantal bezoeken, de verschillende zaken die bezoekers doen op onze site, de geografische locatie van onze bezoekers en het aantal keren dat bezoekers terugkeren naar onze site. Daarvoor gebruiken we twee softwaretools voor webanalyse: Analyzer en Google Analytics, en de Marketo Munchkin Cookie.

  Informatie over Analyzer (AT Internet - http://www.atinternet.com)

  Bij AT Internet worden "cookies" gebruikt om relevante en gedetailleerde statistische onderzoeken uit te voeren. De "cookie" wordt naast de JavaScript-tag gebruikt, en dankzij de "cookies" kunnen de analyses van JavaScript-tags worden verfijnd. Ze bieden AT Internet klanten ook de mogelijkheid om bezoekers te herkennen telkens als ze op hun website terechtkomen. Deze "cookies" slaan alleen maar de informatie over één user-id van AT Internet op, en deze informatie wordt nooit gebruikt om persoonlijke gegevens over de bezoekers te verzamelen.

  Alle verkregen resultaten worden dan samengevoegd en blijven volledig anoniem. De resultaten leveren informatie op over de navigatie en over het gedrag van de internetgebruikers op de websites van de klanten van AT Internet. Enkele voorbeelden van deze informatie: het aantal bezoekers, het aantal bezoeken, het aantal bekeken pagina's, en andere gegevens die nodig zijn voor de effectieve meting van de belangstelling van de internetgebruikers. Op basis van deze resultaten kunnen de ergonomics en de content van dergelijke websites dan worden verbeterd.

  Ga naar http://www.atinternet.com/en/company/data-protection/ om uw toegangsrechten, uw antwoordrechten en uw rechten om gegevens te verwijderen, te controleren.

  Informatie over Google Analytics

  Deze website werkt met Google Analytics, een web analytics service van Google, Inc. ("Google"). Google Analytics gebruikt "cookies", tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen, om het gebruik van de website te analyseren. De informatie die door de cookie wordt opgesteld over uw gebruik van de website, zal naar Google worden verzonden en op servers in de Verenigde Staten worden opgeslagen.

  Indien IP-anonimisering geactiveerd is op deze website, zal uw IP-adres worden ingekort tot binnen het gebied van EU-lidstaten of andere partijen in de Overeenkomst over de Europese Economische Ruimte. Slechts in uitzonderlijke gevallen zal het volledige IP-adres eerst worden verzonden naar een Google-server in de VS en daar worden ingekort. De IP-anonimisering is actief op deze website.

  Google zal uw gebruik van de website voor de operator evalueren op basis van deze gegevens, zal dan rapporten opstellen over de activiteit op de website en andere diensten verlenen aan de operator van de website die verband houden met de activiteit op de website en met het internetgebruik.

  Er zal nooit een verband worden gelegd tussen het IP-adres dat uw browser doorgeeft voor Google Analytics, en om het even welke andere gegevens die Google zou hebben. U kunt het gebruik van cookies weigeren door de daarvoor voorziene instellingen te wijzigen in uw browser. Vergeet echter niet dat u dan eventueel niet over alle functies van deze website zult kunnen beschikken. U kunt ook vragen om in de toekomst niet meer door Google Analytics te worden gevolgd door de Opt-out Browser Add-on van Google Analytics te downloaden en te installeren voor uw huidige webbrowser: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

  Marketo Munchkin Cookie

  We gebruiken third party marketing software van het bedrijf Marketo om onze e-mails te sturen. We gebruiken cookies als deel van onze tracking om informatie te hebben over hoe vaak e-mails worden geopend en weggeklikt. We volgen ook de activiteiten op de website. Bezoekers kunnen bijvoorbeeld whitepapers voor marketingdoeleinden van de site downloaden en we gebruiken Marketo cookies om te zien wie dit doet en of deze bezoekers daarna andere delen van onze website bezoeken. Voor meer informatie over het privacy- en cookiebeleid van Marketo, ga naar Marketo privacybeleid: http://www.marketo.com/trust/legal/privacy

  Hoe werkt het?

  We plaatsen een Munchkin Javascript snippet op uw sites. Wanneer iemand een site bezoekt, plaatsen we een cookie in de webbrowser van deze bezoeker (als we er vroeger nog geen geplaatst hebben) en sturen berichten naar onze servers over de webactiviteiten van deze bezoeker.
  Deze werking is bijzonder functioneel en vergelijkbaar met andere web tracking scripts zoals Google Analytics.
  Onze cookie is een 1st party cookie, en is alleen zichtbaar voor ons.

  Wat verzamelt Munchkin?
  Als u een pagina bezoekt, verzamelt Munchkin automatisch de volgende informatie:

  Bezoeken van de pagina
  Klikken op de link
  IP-adres
  Verwijzer
  ID van onze cookie
  Klik hieronder op de "opt-out"-knop als u niet wilt dat we deze cookie in uw webbrowser plaatsen.


  9. Hoe beschermen we uw gegevens?

  Schneider Electric en zijn dochterondernemingen verbinden zich tot het nemen van de nodige technische, fysieke en organisatorische maatregelen om de persoonlijke gegevens van zijn werknemers en klanten te beschermen tegen niet-toegestane toegang, onwettige verwerking, ongewild verlies of beschadiging en niet-toegestane vernietiging.

  We bieden het gebruik van een veilige server aan om uw bestellingen te plaatsen en om toegang te krijgen tot uw accountgegevens.  Uw gegevens worden versleuteld voor ze naar ons worden gestuurd. We nemen ook de nodige maatregelen om ervoor te zorgen dat de aan ons bezorgde gegevens veilig, correct en bijgewerkt blijven, en slechts zolang worden bijgehouden als nodig is voor de doelstellingen waarvoor ze werden gebruikt.
  We beperken de toegang tot onze interne systemen met persoonlijke gegevens tot een zorgvuldig gekozen groep van bevoegde gebruikers die toegang tot deze systemen krijgen via een unieke identificator en wachtwoord. De toegang tot persoonlijke gegevens is beperkt tot personen die deze toegang nodig hebben voor de uitoefening van hun taken.

  Ons toegangsbeleid voor derde partijen bepaalt de regels voor de toegangstypes die worden toegekend aan de derde partijen volgens hun behoeften en het vereiste veiligheidsniveau. Dit beleid geldt voor alle derde partijen die toegang moeten hebben tot systemen, applicaties, netwerkapparatuur en services en wil de risico's op niet-toegestane toegang tot de informatiesystemen van Schneider Electric verminderen door deze toegang strikt te beperken tot de specifieke behoeften.

  We kunnen de veiligheid van om het even welke gegevens die u ons bezorgt, echter niet waarborgen en u aanvaardt de inherente risico's die online correspondentie en aankopen via het internet meebrengen. Om het even welke aankopen via de sites zijn onderworpen aan de algemene voorwaarden die vermeld worden op de sites.

  10. Links naar websites van derde partijen

  De sites of services van Schneider Electric kunnen links naar applicaties, producten, services of websites van derde partijen bevatten om u te helpen en om u informatie te geven. Wanneer u naar deze links gaat, verlaat u de site van Schneider Electric. Schneider Electric heeft geen invloed op deze sites van derde partijen of op hun privacybeleid dat kan verschillen van het beleid van Schneider Electric. We bekrachtigen of doen geen stappen in verband met sites van derde partijen. De persoonlijke gegevens die u wilt bezorgen aan of die verzameld worden door deze derde partijen, zijn niet gedekt door de privacyverklaring van Schneider Electric. We moedigen u aan om het privacybeleid te onderzoeken van om het even welke site waar u contact mee heeft, vóór u toestemming geeft tot het verzamelen en gebruiken van uw persoonlijke gegevens.

  We kunnen u ook links naar sociale media geven waar u informatie kunt delen met uw sociale netwerken en contact kunt hebben met Schneider Electric op de sites van verschillende sociale media. Uw gebruik van deze links kan, naargelang van de functie, aanleiding geven tot het verzamelen of delen van informatie over u. We moedigen u aan om het privacybeleid en de instellingen van de sociale mediasites waar u contact mee heeft, te onderzoeken om zeker te weten welke gegevens kunnen worden verzameld, gebruikt en gedeeld door deze sites.

  Wanneer u berichten achterlaat, commentaar geeft, belangstelling toont of persoonlijke gegevens deelt, met inbegrip van foto's, met om het even welk openbaar forum, sociaal netwerk, blog of ander dergelijk forum, moet u goed beseffen dat om het even welke persoonlijke gegevens die u doorgeeft, kunnen worden gelezen, bekeken, verzameld of gebruikt door andere gebruikers van deze forums, en kunnen worden gebruikt om u te contacteren, om u ongevraagde berichten te sturen of voor doelstellingen waarover u noch Schneider Electric geen enkele controle heeft, en dat Schneider Electric niet verantwoordelijk is voor de persoonlijke gegevens die u doorgeeft in deze forums.

  11. Uw toegangsrechten

  Als onderwerp van de gegevens hebt u het recht om vragen te stellen over de aard van de door om het welke Schneider Electric entiteit over u opgeslagen of verwerkte persoonlijke gegevens. U zult toegang krijgen tot uw persoonlijke gegevens ongeacht de plaats waar deze gegevens verwerkt en opgeslagen worden.
   
  Een Schneider Electric entiteit die dergelijke gegevens verwerkt, zal rechtstreeks of via een lokale entiteit samenwerken om u deze toegang te geven. Dergelijke vragen om toegang kunnen worden gestuurd naar:
   
   Schneider Electric Data Privacy Officer
   35 rue Joseph Monier
   F- 92506 Rueil-Malmaison
   Frankrijk
   Global-Data-Privacy@schneider-electric.com
   
  Wanneer uw persoonlijke gegevens niet correct of onvolledig zijn, kunt u vragen om deze gegevens te veranderen.

  12. Wijzigingen van deze privacyverklaring

  Schneider Electric behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring indien nodig te veranderen, bijvoorbeeld in functie van wijzigingen in de wetten, regelgevingen, praktijken en procedures van Schneider Electric of vereisten die autoriteiten voor gegevensbescherming opleggen.

  In dit geval zal Schneider Electric de kandidaten, klanten en andere personen op de hoogte brengen van om het even welke materiële veranderingen in deze privacyverklaring. Schneider Electric zal alle wijzigingen melden op de relevante interne en externe websites.

  Deze verklaring en het hier vermelde beleid zijn niet bedoeld als en creëren geen enkele contractuele of andere wettelijke rechten.

  Laatste update:  13 mei 2013