Technische FAQ's

Vraag stellen

Hoe de waarde van een float-gegevenstype van een extern apparaat, zoals een PLC, op een Magelis XBT GT aanraakscherm correct weergeven?

Om de registerwaarde van een float-gegevenstype (%MF) correct weer te geven op een Magelis XBT GT, moet u ervoor zorgen dat u in de rubriek "Equipment Configuration", in de keuzelijst "Double word-word order" (Dubbele woord-woordvolgorde) de optie 'Low word First' (Laagst geclassificeerde eerst) selecteert.

De bovenstaande selectie kan worden uitgevoerd wanneer u de driverinstellingen in Vijeo Designer configureert.
 
Na de selectie worden de woorden voor het Float-register intern verwisseld aan de zijde van Vijeo Designer zodat de beschikbare registerwaarde van het float-gegevenstype van externe apparatuur zoals PLC's correct weer te geven.
 
Bent u geholpen met deze informatie?
Wat kunnen wij doen om de informatie te verbeteren?