Technische FAQ's

Vraag stellen

Hoe kunnen we de tijd en de datum in de Modicon PL7 Premium-CPU instellen?

De procedure om de tijd en de datum in de Modicon PL7 Premium-CPU in te stellen is de volgende:

1. Open het PL7 Pro-project.
 
2. Ga online met de PLC. Open het scherm Debug van de Premium PLC. Voer de datum en de tijd in zoals vereist.
 
3. Klik op OK en vervolgens op het tabblad Update (Bijwerken). Hierdoor worden de datum en de tijd van de realtime klok van de PLC ingesteld zoals vereist.
 
Raadpleeg het onderstaande snapshot met de datum- en tijdvelden (zie schermafdruk).

Bent u geholpen met deze informatie?
Wat kunnen wij doen om de informatie te verbeteren?