Technische FAQ's

Vraag stellen

Wat is het verschil tussen de Fire-modus (functie 52) en de Force-modus (functie 53) in de Altivar 21-aandrijving?

Het verschil tussen de Fire-modus (functie 52) en de Force-modus (functie 53) is het volgende: 

In de Fire-modus (functie 52) blijft de aandrijving lopen deze het begeeft, fout- en/of stopcommando's zullen niet werken. In deze functie kan de aandrijving niet worden gestopt tenzij de stroom wordt uitgeschakeld.
 
In de Force-modus (functie 53) loopt de aandrijving, maar door een kritieke fout en/of de stopknop op het toetsenbord wordt de aandrijving gestopt.
 
De kritieke fouten zijn:
overstroom (OC), overspanning (OP), fout sensor motorstroom (Err7), onderspanning (UP1), aardingsfout (EF2), OCP en fout te hoog koppel (E-20).
 
Raadpleeg de bijlage voor de lijst met fouten.

(zie bijlage)
Bent u geholpen met deze informatie?
Wat kunnen wij doen om de informatie te verbeteren?