Technische FAQ's

Vraag stellen

Welke zijn de bestaande reglementeringen wat betreft de SF6 gas?

Gedurende het decennium 1990/200, werd de markt van de elektrische distributie, en vooral de europese markt, geconfronteerd met een belangrijke polemiek betreffende het gebruik van SF6 gas. Eerst gericht op de risico's die geassocieerd waren aan de hantering van uitrustingen die SF6 gas bevatten in het begin van de jaren 1990; interesseerde zich het controverse daarna over de contributie van SF6 gas aan de klimaatschommelingen. De SF6 komt inderdaad voor in het Kyoto Protocool, getekend in 1997, die de 6 gassen met broeikaseffect herneemt, en waarvan de straling beperkt moet worden.
 
Ondanks een groot potentieel van planeetverwarming (PRP=22,200), zijn de emissie-effecten van de SF6 komende uit LS en HS toestellen op de klimaatschommelingen marginaal. Deze emissies betekenen ongeveer 0,1% van de wereldemissies van gas met broeikaseffect, en dit cijfer blijft dalen. Binnen de europese Commissie hebben de SF6 emissies ongeveer twee derde verloren sinds 1995.
 
De laatste conclusies van de werkgroep over de fluorhoudende gassen van de europese Commissie, laten een gebruik van SF6 gas toe, zonder enige beperking, op de elektrische toestellen.
Bent u geholpen met deze informatie?
Wat kunnen wij doen om de informatie te verbeteren?