Technische FAQ's

Vraag stellen

Welke zijn de richtlijnen betreffende middenspanningsapparatuur?

De uitrustingen en apparaten in middenspanning zijn niet betrokken door de CE-markering vermits ze worden beschouwd als vaste installaties.

Ze zijn niet bestemd om afzonderlijk verkocht te worden.

De beveiligingsrelais type SEPAM kunnen apart verkocht worden en moeten voldoen aan de CEM richtlijnen.

Bijlage: document van CAPIEL
Bent u geholpen met deze informatie?
Wat kunnen wij doen om de informatie te verbeteren?