Technische FAQ's

Vraag stellen

Elektrisch uithoudingsvermogen en onderhoud van de RM6 vermogenschakelaars

Weibull wet

De slijtage van de vermogenschakelaar en dus ook zijn levensduur hangt af van de waarde van de afgesloten stroom en het aantal afsluitingen.
Hoe groter de stroom, hoe zwakker het elektrisch uithoudingsvermogen.

Het is eenvoudig om het elektrisch uithoudingsvermogen te berekenen voor een gegeven waarde van de kortsluitstroom vanaf het elektrisch uithoudingsvermogen die in laboratorium op hetzelfde toestel verricht werd door :
N (I) - I 1.7Σx % * (I x %1.7 = constant van Weibull met :

N = aantal afsluitingen
I = afgesloten stroom in kA
x = aantal afsluitingen op stroom X (I x)
 
Door de CEI62271-100 voor de klasse E2 te nemen wordt er op hetzelfde toestel gevraagd :
3 afsluitingen op 100% + 3 aan 60%, 3 aan 30% + 3 aan 10%
 
Wat een Weibull-constante geeft van 766 voor 21kA / 17.5kV
3 * I 100%1.7 + 3 * I 60%1.7 + 3 * I 300%1.7 + 3 * I 10%1.7
Het testrapport C2350 geeft 11 afsluitingen op 21kA / 17.5kV anders gezegd een constante van 1946.

We kunnen op een eenvoudige wijze de onderstaande grafieken bepalen vanaf deze constante.
Bijvoorbeeld voor 16kA, verkrijgen wij 17 afsluitingen
11 * 21 1.7 = constante van 1946 = 17 * 16 1.7
We beperken mechanisch het aantal aan 2000 manoeuvers die de mechanische uithoudingsvermogen van de RM6-vermogenschakelaar is.

Onderhoud

In België bedraagt de maximum MS-kortsluitingsstroom die een klanten vermogenschakelaar voor algemene beveiliging moet kunnen onderbreken 16kA voor de netwerken tot 10kV en 14kA voor de netwerken 17.5kV

De hieronderstaande grafiek geeft 17 afsluitingen aan 16kA en 22 aan 14kA weer, wat ruim boven de tegengekomen voorwaarden van een RM6-vermogenschakelaar is.

De LS-kortsluitingen zijn beperkt door de transformator.
Bijvoorbeeld voor een transformator van 1000kVA onder 10kV en Ucc van 4%, zullen we 1443A hebben, anders gezegd 1000 afsluitingen.

In functie van deze overdimensionering, raden wij geen onderhoud aan gedurende de levensduur van het toestel.

Gebruik van de RM6

Het cyclus van een RM6 is : O - 3min - CO - 3min - CODit betekent dat als de vermogenschakelaar ingeschakeld heeft, wij de oorzaak van inschakeling opsporen, een oplossing zoeken en alleen daarna de vermogenschakelaar terug sluiten.

Het is strikt verboden om een vermogenschakelaar sneller dan 3 minuten na een opening op kortsluiting te hersluiten.

Bent u geholpen met deze informatie?
Wat kunnen wij doen om de informatie te verbeteren?