Technische FAQ's

Vraag stellen

Hoe de tegengestelde draairichting instellen bij een ATV12 ?

Als op de display rdY staat druk dan op het midden van de JogDial ( is de ENTER actie ),
daarna op de MODE knop ( of draai aan de JogDial ) tot COnF verschijnt.

Druk nu op ENTER en draai aan de JogDial tot er op het display FULL verschijnt en druk weer op ENTER.
Op de display verschijnt CFG, draai aan de JogDial en selecteer FUn ( ENTER ).
Nu verschijnt er rPt op het display, draai aan de JogDail tot rrS verschijnt en druk op ENTER.

Hier dient de logische ingang voor de tegengestelde draairichting geselecteerd te worden.
Bij 2-draads bediening de logische ingang LI1 is gereserveerd voor "run Forward" en alle andere logische ingangen
kunnen de "reverse" functie toegewezen krijgen.
Meest standaard wordt logische ingang LI2 gebruikt voor "reverse", selecteer hiervoor met de JogDial de
optie L2H en druk op ENTER.

Als LI2 nu "hoog" wordt ( 24V ) zal de drive in tegengestelde richting gaan aansturen.
Bij 3-draads bediening kunnen hiervoor alleen de logische ingangen LI3 en LI4 worden geselecteerd.

Bent u geholpen met deze informatie?
Wat kunnen wij doen om de informatie te verbeteren?