Technische FAQ's

Vraag stellen

Aan welke voorwaarde moet voor de gebruikersoftware op de PC worden voldaan?

Voor de TwinBus IP software is een Windows PC (Windows XP of hoger) met Java nodig.
Bent u geholpen met deze informatie?
Wat kunnen wij doen om de informatie te verbeteren?