Technische FAQ's

Vraag stellen

Hoe wordt een huistelefoon RTY17132 / RTY17230 gewist?

  1. Tweede toets van boven, derde toets van onderen en vierde toets van boven in deze volgorde en direct na elkaar indrukken en ingedrukt houden.
  2. Wachten op de bevestigingstoon (na ca. 5 sec.).
  3. Alle toetsen loslaten.
Bent u geholpen met deze informatie?
Wat kunnen wij doen om de informatie te verbeteren?