Technische FAQ's

Vraag stellen

Hoe wordt een Ritto huistelefoon RTY17132 / RTY17230 geprogrammeerd?

  1. Tweede toets van boven en derde toets van onderen in deze volgorde en direct na elkaar indrukken en ingedrukt houden.
  2. Zodra de rode led knippert, beide toetsen loslaten.
  3. Deurbel op het deurstation binnen een minuut indrukken of laten indrukken.
  4. Bevestigingstoon op de huistelefoon en het deurstation.
Bent u geholpen met deze informatie?
Wat kunnen wij doen om de informatie te verbeteren?