Technische FAQ's

Vraag stellen

Hoe de aanwezigheid van een apparaat op een Ethernet netwerk nakijken ?

De verificatie van de aanwezigheid van een apparaat op een Ethernet netwerk kan uitgevoerd worden met behulp van de PING-opdracht.

Vanaf een Windows PC:

  • ga naar: Start > Uitvoeren en voer vervolgens CMD in en bevestig met OK.
    Een  "DOS" venster wordt geopend.
  • Typ in dit venster: Ping @IP waarbij " @IP " = adres van het apparaat waarvan u de aanwezigheid wil controleren
             Voorbeeld : ping 10.199.14.130

De PC stuurt 4 verzoeken naar het apparaat.

  • Het resultaat is positief als het aantal ontvangen pakketten gelijk is aan het aantal verzonden pakketten.
  • Het resultaat is negatief als het aantal verzonden pakketten gelijk is aan het aantal verloren pakketten.

Voorbeeld:
Image

Bent u geholpen met deze informatie?
Wat kunnen wij doen om de informatie te verbeteren?