Technische FAQ's

Vraag stellen

Welke communicatieparameters moeten worden nageleefd om een Modbus-verbinding tot stand te brengen tussen poort 1 van de Twido en een XBTGT via het XBTZ9780-snoer?

Om een Modbus-verbinding tot stand te brengen tussen poort 1 van de Twido en een XBTGT via het XBTZ9780-snoer, moeten de Modbus-communicatieparameters in de TwidoSuite-toepassing en in de Vijeo Designer identiek zijn en op de volgende manier worden ingesteld:

  • Debiet / transmissiesnelheid: 19200 bauds
  • Pariteit / pariteitsbit: zonder pariteit
  • Stopbit: 1 
Opmerking:
De display is de Modbus-master (Modbus RTU-besturing in Vijeo Designer) en de Twido is de slave (standaard @1).
Bent u geholpen met deze informatie?
Wat kunnen wij doen om de informatie te verbeteren?