Technische FAQ's

Vraag stellen

Waarom zijn de adresvariabelen 40001 in Vijeo Designer ?

In Vijeo Designer is het mogelijk dat tijdens het tot stand brengen van een verbinding tussen een XBTGT-display en een Modbus-PLC, de adressen van de variabelen in 40001+i staan in plaats van %MWi.

Ga als volgt te werk om dit formaat te wijzigen:
  • Start Vijeo Designer en open het project
  • In de I/O Manager, klik op het Modbus-stuurprogramma
  • Vink het vakje "IEC-syntax gebruiken" in het configuratievenster van het stuurprogramma aan
  • Bevestigen
Bent u geholpen met deze informatie?
Wat kunnen wij doen om de informatie te verbeteren?