Technische FAQ's

Vraag stellen

OsiSence XUK8T – Hoe kan de afstandsmeting met analoge uitgang worden ingesteld ?

 Leer de eerste afstand, dichtbij of veraf, door de Qa-knop 3 seconden in te drukken
De groene en oranje LED’s knipperen achtereenvolgens
Stel nu de andere afstand in en druk opnieuw op de Qa-knop
De afstandmeting is nu ingesteld.

-
 
Bent u geholpen met deze informatie?
Wat kunnen wij doen om de informatie te verbeteren?