Technische FAQ's

Vraag stellen

OsiSense XU*0 – Hoe wordt de tasterfunctie ( diffuse mode ) ingesteld ?

Plaats gedurende het “leerproces” geen object voor de sensor
Druk op de “teach” knop gedurende 3 seconden tot de groene LED knippert.
De tasterfunctie/diffuse mode is nu ingesteld.
De orange/gele LED gaat aan als er een object gedetecteerd wordt.


 
Bent u geholpen met deze informatie?
Wat kunnen wij doen om de informatie te verbeteren?