Technische FAQ's

Vraag stellen

Hoe kan een volledige waarde van een %MW-woord in een ASCII-karakter met een TWIDO-PLC worden omgezet?

De te gebruiken functie is de geavanceerde instructie INT_TO_ASCII.

De syntax is als volgt: %MWi:4:= INT_TO_ASCII(%MWj)

De regels voor conversie van een volledige waarde in een ASCII-waarde zijn de volgende: 

  • de functie schrijft de meest significante bit altijd eerst,
  •  het eindkarakter is "Enter" (ASCII 13, 0D in hexa),
  • de functie bepaalt automatisch het aantal %MW die ASCII-waarden moeten bevatten (van 1 tot 4),
  • de bits van de tabel %MWi:4 na het eindkarakter hebben geen belang.
Opmerking:
De TwidoSoft-software beheert deze functie niet.
Deze is enkel beschikbaar met TwidoSuite.
 
Voorbeeld: %MW20:4:= INT_TO_ASCII( %MW30 )
 
Bent u geholpen met deze informatie?
Wat kunnen wij doen om de informatie te verbeteren?