Technische FAQ's

Vraag stellen

OsiSense XCKW - Hoe de switch met de ontvanger koppelen ?

Productfamilie
OsiSense XCKW

Doelstelling
De switch en de ontvanger koppelen of ontkoppelen

Oplossing
Koppelen van de switch met de ontvanger
- druk op de >| knop gedurende 3s
- druk op >| tot de juiste uitgang geselecteerd is
- bevestig via de OK knop
- de LED van de gekozen uitgang knippert
- schakel de switch 3 keer in minder dan 3s
- de wireless indicatie LED is enkele seconden aan
- de switch is nu gekoppeld

Ontkoppelen van de switch en de ontvanger
- druk op de >| knop gedurende 3s
- druk op >| tot de juiste uitgang geselecteerd is
- bevestig via de OK knop
- de LED van de gekozen uitgang knippert
- schakel de switch 6 keer in minder dan 6s
- de switch is nu ontkoppeld 
Bent u geholpen met deze informatie?
Wat kunnen wij doen om de informatie te verbeteren?