Technische FAQ's

Vraag stellen

Is de CE-markering van toepassing op de transformatoren?

De laagspanningsrichtlijn (LVD 73/23/EEG) is van toepassing op laagspanningsinstallaties die binnen bepaalde spanningsgrenzen worden gebruikt, waaronder deze die voor de productie van vermogenstransformatoren worden gebruikt, zoals stuurkringen, bedradingskasten, enz.
Installaties die in de Europese Unie worden aangekocht, moeten aan de laagspanningsrichtlijn beantwoorden en van een CE-markering voorzien zijn.
Vermogenstransformatoren zijn echter hoogspanningsinstallaties en zijn om die reden niet onderhevig aan dergelijke markering aangezien ze niet onder het toepassingsgebied van de laagspanningsrichtlijn vallen en aangezien de toepassing van dergelijke richtlijn de vrije handel zou kunnen belemmeren.
De vermogenstransformatoren geïnstalleerd in vergrendelde ruimtes die niet publiek toegankelijk zijn en die exclusief zijn voorbehouden voor ingelichte en opgeleide personen, vallen niet onder de laagspanningsrichtlijn en moeten dus geen CE-markering dragen.
Bent u geholpen met deze informatie?
Wat kunnen wij doen om de informatie te verbeteren?