Technische FAQ's

Vraag stellen

Start- of inschakelstroom

De inschakeling van een transformator veroorzaakt een tijdelijke overspanning die tot 13 keer de nominale stroom kan bereiken met tijdconstanten van 0,1 tot 0,7 seconden.
Dit fenomeen, dat te wijten is aan de magnetisering van het magnetisch circuit, veroorzaakt een belangrijke magnetiseringsstroom, de zogenaamde "start- of inschakelstroom".
De asymmetrie en de piekwaarde van de stroom zijn maximaal wanneer de inschakeling plaatsvindt bij een nulpuntsdoorgang van de spanning en wanneer de overblijvende inductie op dezelfde fase haar hoogste waarde bereikt. De vorm van de golf van de stroom is een harmonische van rang 2. Dit fenomeen komt overeen met een normale schakelhandeling van het net en moet dus niet worden geïnterpreteerd als een storing ten gevolge van de beveiligingen die deze overgangstoestand moeten laten doorgaan.
Bent u geholpen met deze informatie?
Wat kunnen wij doen om de informatie te verbeteren?