Technische FAQ's

Vraag stellen

Bepaling van de hoogte en de doorsneden van de ventilatieopeningen van het transformatorlokaal

In het geval van natuurlijke afkoeling (AN) heeft de ventilatie van het lokaal als doel de calorieën die door de verliezen van de actieve transformator worden geproduceerd door natuurlijke convectie te verwijderen.
Een goede ventilatie bestaat uit een vrije circulatie van verse lucht rond de transformator, die op een minimale afstand van 200 mm van een vlakke wand staat opgesteld. De exacte definitie van de hoogte en van de doorsneden van de ventilatieopeningen van het installatielokaal is afhankelijk van alle af te voeren verliezen (verbonden met de belasting van de transformator en de aanwezige installaties in de zaal) en de gemiddelde jaarlijkse omgevingstemperatuur en de hoogte van de installatieplaats.
Bent u geholpen met deze informatie?
Wat kunnen wij doen om de informatie te verbeteren?