Technische FAQ's

Vraag stellen

Definitie van de transformator met uitschakelbeveiliging (TPC)

De ondergedompelde transformatoren van het type TPC zijn in overeenstemming met de specificatie HN 52 S-24 en werden ontwikkeld om, op grond van hun beveiligings- en uitschakelingsfunctie, de veiligheid van personen, goederen en het milieu te verhogen. Dankzij deze technologie worden alle mogelijke externe storingen van de apparatuur weggenomen (lek, explosie, enz.). 
De TPC-transformatoren garanderen eveneens bedrijfscontinuïtiteit door de storingen op het HSA-net te beperken op grond van hun uitschakelingsfunctie stroomopwaarts van het bronstation.
Bent u geholpen met deze informatie?
Wat kunnen wij doen om de informatie te verbeteren?